Wat is groene energie nou eigenlijk?

Groene energie is stroom opgewekt uit een hernieuwbare bron. Groene energie is dus milieuvriendelijk en wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen. In tegenstelling tot grijze energie, waarbij een fossiele brandstof verbrand wordt om stroom op te wekken, is voor het opwekken van groene energie geen verbranding van fossiele brandstoffen nodig.

Dit heeft als grote voordeel dat de mens voor het opwekken van energie niet meer afhankelijk is van brandstoffen die op aan het raken zijn. Groene energie is daarmee veel meer toekomstgericht dan grijze energie.

Groene energie opwekken

Groene energie wordt op verschillende manieren opgewekt. Wat alle methoden voor het opwekken van groene energie gemeen hebben is dat ze geen schade toebrengen aan het milieu en dat ze hernieuwbaar zijn. Dit houdt in dat groene energie niet op kan raken, er kan altijd zonder et gebruik van fossiele brandstoffen nieuwe gemaakt worden.

Windmolens

Windmolens zijn één van de bekendste opwekkers van groene energie. Nederland staat vol met windmolens die groene energie opwekken voor grote energieleveranciers als Essent, Nuon en Eneco. Een windmolen is voorzien van een grote turbine die gaat draaien door wind. Hoe harder het waait, des te meer groene stroom de windmolen genereert. Een grote windmolen kan maar liefst voor duizend huishoudens aan groene energie leveren. Kleinere windmolens zijn goed voor ruim vijfhonderd huishoudens.

Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn naast windmolens de meest gebruikte opwekkers van groene energie. Groene energie van zonnepanelen wordt echter alleen opgewekt bij voldoende licht. Het grote nadeel is dan ook dat bij weinig zon of ‘s nachts geen of zeer beperkt groene stroom opgewekt zal worden. Daarnaast is een groot oppervlak aan zonnepanelen nodig om voldoende groene energie op te wekken.

Waterkracht

Groene energie kan ook opgewekt worden uit waterkracht. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van turbines op plaatsen waar water snel stroomt. Sluizen zijn daarom een veelgebruikte plaats waar waterturbines groene energie opwekken.

Andere, vaak nog in opkomst zijnde methoden voor het opwekken van groene energie uit water, zijn het opwekken met behulp van getijdenstromen (eb en vloed), golfslagenergie (gebruik maken van golfslag) en blauwe energie (een methode waarbij groene energie wordt opgewekt door gebruik te maken van het verschil in zoutgehalte tussen zout en zoet water).

Groene energie in Nederland

Nederland gaat steeds meer groene energie gebruiken. Groene stroom maakt bij vrijwel iedere energieleverancier deel uit van het energieaanbod. Sinds 2001 is het voor particulieren mogelijk groene energie af te nemen bij de energieleveranciers. In die tijd was groene energie nog vele malen duurder dan grijze energie opgewekt uit fossiele brandstoffen. Daarvoor subsidieerde de overheid het gebruik van groene stroom. Later daalde de prijzen dusdanig dat de subsidie afgeschaft werd.

Tegenwoordig (2012) is iets meer dan 10 procent van het totale stroomverbruik in Nederland stroom die groen opgewekt is. De doelstelling van de EU is om in 2020 het aandeel groene stroom in het totale energieverbruik op 20 procent te hebben. Door de grote groei van het aantal zonnepanelen en windmolens in Nederland moet dit haalbaar zijn voor Nederland. De komende jaren staan nog een aantal windmolenparken op het programma geopend te worden.

Wilt u ook direct weten hoeveel u kunt besparen met groene energie? Gebruik dan de super handige Energievergelijker!