Hoe wordt groene energie opgewekt?

Groene energie is een op een milieuvriendelijke manier opgewekte stroom. Waar voorheen grote kolencentrales met vervuilende rookwolken nodig waren om energie op te wekken, zijn er tegenwoordig steeds meer groene alternatieve methoden om energie op te wekken. Deze methoden maken de verbranding van fossiele brandstoffen overbodig en hebben dus geen uitstoot van schadelijke rook. Er zijn vele manieren om groene stroom op te wekken, die echter niet altijd allemaal geschikt zijn. Afhankelijk van de omstandigheden (is er veel stromend water in een land, waait het vaak in een land, zijn er veel zonne-uren?) kan de ene methode voor het opwekken van groene energie beter werken dan de andere. In Nederland veel gebruikte methoden zijn het gebruik van windmolens, ook wel windturbines genoemd en het gebruik van zonnepanelen die zonne-energie opwekken.

Windmolens

Windmolens, ook wel windturbines genoemd, zijn misschien wel het bekendste zichtbare gevolg van de verandering in manieren van opwekken van stroom. In een land als Nederland, dat vlak is en aan zee ligt, waait het regelmatig erg hard. Windmolens zijn in een dergelijke situatie dus een uitstekende methode om groene energie mee op te wekken. Een windmolen wekt groene stroom op bij een windkracht tussen de windkracht 3 en 9. Daaronder en boven is de wind niet bruikbaar voor het opwekken van groene stroom omdat deze te zwak is om de wieken van de windmolen te laten draaien of juist te sterk is en dus te veel kracht uitoefent op de windmolen.

Windmolens leveren een efficiënte stroomopbrengst. Een gemiddelde windmolen is goed om zo’n 500 huishoudens te voorzien van groene energie. Een grote windmolen kan zelfs voor 1000 huishoudens voorzien in de energiebehoefte. Daarnaast bestaan er windmolens die op daken dan kantoren geplaatst kunnen worden die kleinere hoeveelheden groene energie leveren.

Naast de voordelen van windenergie zijn er ook nadelen. Windmolens worden vaak gezien als landschapsvervuiling. Windmolens kunnen geluidsoverlast veroorzaken voor omwonenden, ze geven schaduwen en nemen veel ruimte in beslag. Door de grote wieken dienen windmolens voldoende afstand van elkaar te hebben. Daarnaast worden in de meeste windmolens materialen gebruikt die slecht recyclebaar zijn.

Zonnepanelen

Misschien wel de meest gebruikte en meest bereikbare methode om zelf groene energie op te wekken is het gebruik van zonnepanelen. Zonnepanelen leveren groene energie op basis van zonlicht. Vele huishoudens en andere gebouwen hebben inmiddels zonnepanelen op het dak liggen waarmee groene energie opgewekt wordt. Naast de kleine panelen die voor thuisgebruik bedoeld zijn, zijn er in Nederland ook zogenaamde ‘zonneparken’. Dit zijn grote stukken grond waar vele zonnepanelen opgesteld staan die groene energie opwekken. Kort geleden (30 oktober 2013) is duidelijk geworden dat het grootste zonnepark van Nederland zal gaan komen op Ameland.

Het voordeel van zonne-energie is dat ieder huishouden zelf groene energie zou kunnen opwekken, mits het huis voorzien is van een vrij dak. Het plaatsen van zonnepanelen vereist uiteraard wel een goede ligging van het dak ten opzichte van de zon.

Het gebruik van zonnepanelen heeft echter ook nadelen. De aanschaf is duur, er is dus een grote investering gemoeid met de aanschaf van zonnepanelen. Met de huidige energieopbrengst en efficiëntie van zonnepanelen kost het gemiddeld zo’n 12 jaar voor de investering terugverdient is. Daarnaast is de productie van zonnepanelen nog erg milieubelastend. Oude zonnepanelen produceren gedurende de gehele levensduur niet eens de energie terug die het gekost heeft ze te produceren. Tot slot misschien wel het belangrijkste nadeel: zonnepanelen wekken alleen energie op als de zon schijnt. Mocht de zon dus achter de wolken zitten, dan zal de opbrengst veel lager uitvallen. Daarnaast wordt ‘s nachts ook geen energie opgewekt.

Waterenergie

Een in Nederland minder gebruikte methode om groene energie op te wekken is het gebruik van waterkracht.

Waterturbines

Stromend water kan energie opwekken. Door het plaatsen van een waterturbine op een plaats waar het water snel stroomt kan groene energie opgewekt worden. Deze methode is het best te vergelijken met die van windmolens, alleen is het in dit geval het water dat de wieken laat draaien. In Nederland wordt waterenergie opgewekt in verschillende sluizen. Er wordt dan gebruik gemaakt van het hoogteverschil en de stroom van water die daarmee ontstaat. Een turbine wordt geplaatst in de stroom waardoor deze gaat draaien en groene energie opwekt.

Getijdenenergie

Naast een waterturbine in stromend water kan ook gebruik gemaakt worden van getijden. Het verschil tussen eb en vloed zorgt voor krachtige stromingen die op hun beurt gebruikt kunnen worden voor het opwekken van groene energie. De energie die hierbij ontstaat wordt ook wel getijdenenergie genoemd.

Golfslag-energie

Een andere manier van opwekken van groene energie uit water is het gebruik van de kracht die in golfslag aanwezig is. De stromingen die ontstaan bij golfslag in zee zijn sterk genoeg om gebruikt te worden voor het opwekken van groene stroom.

Blauwe energie

Tot slot is er ook nog zoiets als blauwe energie. Deze groene stroom variant wordt opgewekt door gebruik te maken van het verschil in zoutgehalte tussen zou- en zoet water. Door dit verschil in zoutniveau ontstaan chemische reacties die gebruikt kunnen worden voor het opwekken van groene stroom.

Wilt u ook direct weten hoeveel u kunt besparen met groene energie? Gebruik dan de super handige Energievergelijker!